Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOORTEN VAN LICHAMELIJKE VERMOEIDHEID.

Wij zijn hiermee langzamerhand vanzelf uit de hoogere regionen der reeds zoo gecompliceerde geestelijke vermoeidheid naar de lagere sferen der lichamelijke afmatting afgedaald. Maar ook hier is alle§ weer verre van eenvoudig. Op de eerste plaats toch moeten wij in die lichamelijke ' moeheid weer onderscheiden tusschen de partieele vermoeidheid van een enkel lichaamsdeel, en de algemeene vermoeidheid van het heele lichaam.

Zeker, als de vermoeidheid grooter/ wordt, ook tengevolge van het werk met één enkel lichaamsdeel, wordt ze van zelf algemeen. Maar in de lichtere graden en de verdere gevolgen der vermoeidheid kunnen we toch zeer goed de partieele van de universeele onderscheiden.

Ook hiervan schijnt Taylor weer geen flauw idee te hebben gehad, anders moest hij toch ingezien hebben, dat een altijd terugkeerende partieele vermoeienis in hetzelfde lichaamsdeel op den duur noodlottig moet worden.

Zoo treden b.v. tengevolge van de overmatige inspanning van altijd dezelfde spieren, zenuwen of gewrichten: akute ontstekingen, verbuigingen en verkrommingen op, zooals b.v. de scheeve hals bij

Sluiten