Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de steendragers, de platvoet en de X-beenen bij alle lastdragers en loopend werk, de pijnlijke spierontstekingen in den schouder bij de zandgravers en polderjongens, en de zenuwschee-ontstekingen in den arm der smeden, enz. enz.

Vooral bij jonge menschen is de oververmoeidheid van een enkele spierengroep allernoodlottigst. Ascher i)* vond in een der Duitsche districten aan onze grens, dat in scherpe tegenstelling tot de heele omgeving in een plaats, waar algemeen als huisarbeid het spijkersmeden beoefend werd, in een tijdperk van 7 jaar, slechts 26 pCt. en in een ander dorp, waar klinken gesmeed werden, zelfs maar 21 pCt. van de dienstplichtigen: voor het leger werden goedgekeurd. Al de overigen leden aan aderspatten of bloedaders, platvoeten, breuken en scheefgroeiïngen.

Bij de vrouwen zijn het vooral de naaimachines, en alle ambachten die met de voeten gedreven worden, die de geslachtsorganen misvormen, en de moederfuncties bedreigen.

Maar van zulke zaken hoort men bij Taylor niets. Hoe zou het ook kunnen? Maar mogen we dan met Wilhelm Wirz hier niet de conclusie uit trekken: dat aan de technici en ingenieurs liever de oplossing van die vraagstukken moest overgelaten worden, waarvan ze verstand hebben?

Maar ook de algemeene vermoeidheid heeft weerbaar

1) Dammers Handw├Ârterbuch der Arbeiterwohlfahrt, Stuttgart, blz. 494.

Sluiten