Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen nasleep van treurige gevolgen. Het bloed moet de arbeidende spieren voeden, daarom wordt er tijdens het werk ten eerste zooveel mogelijk bloed aan de verteringsorganen onttrokken, maar ten tweede moet het hart, de bloedpomp, bij ingespannen arbeid, toch nog veel harder werken bovendien. Daarom zijn dus i°. allerlei storingen in de spijsvertering, 20. verschillende hartziekten en 3°. bloedarmoede, de onontkoombare gevolgen van overdreven algemeene vermoeidheid, die alle dan ook bij lastdragers smeden, metselaars, hoogovenarbeiders, smidsleerlingen en loopjongens uitermate veel voorkomen.

Ten derde moeten wij in de partieele vermoeidheid nu weer een dynamische vermoeidheid in de bewegende spieren van een statische vermoeidheid in de voortdurend gespannen hulp- en steunspierên onderscheiden, met het aanvankelijk verrassend, maar bij eenig nadenken toch zeer verklaarbaar verschil, dat de statische arbeid vermoeiender is dan de dynamische. De bakker, die den heelen nacht in gebukte houding deeg gekneed heeft, klaagt niet over pijn in armen of rug, maar in de beenen; de schoenmaker over vermoeienis in het kruis, de zittende arbeiders krijgen pijn in de lange rugspieren, de ruiters in de dijspieren, de vioolspeler in z'n onbewogen maar permanent gekromde linkerhand, terwijl de drukbewogen rechterarm hem hoegenaamd geen last veroorzaakt. Hieruit begrijpt men nu pas het onheil van de gedwongen lichaamshoudingen,

Sluiten