Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijk nog extra vermoeiende houdingen zijn.

Zeer leerzaam is hieromtrent een staatje van Dr. Roth betreffende de patiënten in een sanatorium voor winkeljuffrouwen, confectie meisjes, vrouwelijke kantoorbedienden, sorteersters, machine-fabriekarbeidsters, kellnerinnen en kamermeisjes.

Zittend werk ' . . . 4opCt.

Staand werk : . . . 6opCt.

Er kan daarom niet genoeg op aangedrongen worden om voor alle mannen en vooral vrouwen, die staand werk moeten verrichten, altijd een stoel of een bank in winkel of werkplaats te reserveeren.

De physiologen hebben ons.bovendien nog een vierde onderscheid geleerd, dat juist verklaart: waaróm heele sterke partieele vermoeienis vanzelf ook altijd in universeele vermoeidheid overgaat. Zij vonden toch, dat lichamelijke arbeid zooveel als hersenwerk twee in wezen een, maar in uitwerking totaal verschillende gevolgen heeft:

1. de verzwakking, optering en afbraak van de werkende organen {negatieve vermoeidheid);

2. de vorming en opeenhooping daarin van de afbraaksproducten of vermoeidheidsvergiften {positieve vermoeidheid).

i. Trots de voortdurend uit het bloed toestroomende voeding, grijpt toch bij voortgezette werkzaamheid de verzwakking en optering het eerst de voorhanden vetten aan, maar breidt zich daarna ook spoedig

Sluiten