Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die feitelijk een'afbraak der menschelijke levens- . kracht is, kwam hoegenaamd niets in hem op. Uit de enquêtes blijkt dan ook, dat arbeiders die onder Taylors systeem werken, veel meer slaap noodig hebben dan andere. Daardoor wordt dan de zoogenaamde kortere werkdag in werkelijkheid illusoir!

Maar verder moeten wij nu nog onderscheid maken tusschen een physiologische vermoeidheid, die vooral de spieren, en een andere dito, die vooral de zenuwen aantast. In de praktijk gaan beide weer altijd samen, maar uit het overheerschen van een van beide, volgen toch weer opmerkelijke verschillen.

Van den eenen kant vordert fijn en moeilijk werk voortdurend allerlei ingewikkelde zenuwwerkingen, terwijl plomp en ruw werk slechts matig op de zenuwen beslag legt. En van den anderen kant spreekt het van zelf: dat zoogenaamd zware arbeid meer beslag legt op de spieren, terwijl snelle haastige arbeid altijd meer op de zenuwen teert.

Daar Taylor nu het tempo van alle werk tot de drie-, vier-, vijfvoudige snelheid wil opjagen, verwijt hem W. Hellpach terecht „dat zoo bijnaialle spierarbeid door zenuwachtig jagen" wordt verveelvuldigd, wat natuurlijk bij een sterke toename van spiervermoeidheid een nog veel sterker aanwas en dus een overheersching van zenuwvermoeienis ten gevolge heeft. En wat hieruit op den duur groeien moet, leeren wij uit de tallooze zenuwaandoeningen, waar-

Sluiten