Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stippellijn de nauwkeurigheid van het werk aan.

Hierbij rijst nu vanzelf de vraag: tot welk stadium mag de dagelijksche vermoeidheid van den fabrieksarbeider gaan, om zijne gezondheid niet te benadeelen ?

Er zijn geleerden geweest, die alle vermoeidheid,

Figuur i.

als een schadepost op de levensrekening der menschheid, met alle geweld wilden keeren. Dat is overdreven, gelijk ieder menschenkenner aanstonds vanzelf inziet. Bij allerlei werk toch treedt soms vrij kort na den aanvang reeds een zeker vermoeienisgevoel op, gepaard aan een werkelijke vermoeidheid, uit foutjes en onnauwkeurigheden onmiskenbaar te bewijzen. Werkt men echter dan maar rustig door, dan wijkt weldra weer die aanvankelijke remming

Sluiten