Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

definitief de overhand over het tegengif, en hiermede is het derde stadium bereikt, waarin door een begin van vergiftiging een lichte zenuwachtigheid ontstaat, die de snelheid doet toenemen maar de kwaliteit vermindert.

In het vierde stadium begint zich nu ook de negatieve vermoeidheid of de afbraak der vitale celstof van spieren en zenuwen geducht te doen gevoelen, aanvankelijk langzaam, maar weldra sneller en sneller. Maar gelijk wij zagen, die afbraak is veel noodlottiger dan de vergiften, daar er uren rust, een goede maaltijd en vooral slaap voor noodig is, om ons daarna weer op krachten te helpen.

Hieruit volgt nu van zelf, dat het alleruiterste wat men van een werkman, die gezond en sterk wil blijven, eischen kan, is, dat hij in dit vierde stadium van vermoeidheid komt.

Het is toch dwaas, den arbeider door een. aanmerkelijke vermindering der arbeidskwaliteit fouten en vergissingen te laten begaan, die hij normalerwijze niet begaat, te meer daar die in een moderne fabriek dikwijls lot levensgevaarlijke ongevallen leiden. Trouwens de statistiek der ongevallen bewijst duidelijk, dat allerlei fabrieksongelukken, ook zonder Taylor-systeem reeds, vooral in de uren voorkomen dat de zwakkere arbeiders — hen vooral toch treffende ongevallen — in het vierde stadium geraken, d.w.z. één uur voor den schafttijd des middags en des avonds:in Frankrijk vooral 'savonds, inDuitscb-

Sluiten