Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pleiten. Hij wist hier allemaal niets van. Hij wist niet, wat hij deed;

Maar wat deed hij dan?'Wij hoorden reeds zijn verhaal over de sorteersters van staalkogeltjes voor rijwielen. De arbeid vroeg een groote oplettendheid en concentratie, de zenuwinspanning was aanzienlijk, hoewel de meisjes gemakkelijk konden gaan zitten en zich lichamelijk niet hoefden te vermoeien. Behalve dat het praten afgeschaft werd, en er onverbiddelijk zoo snel mogelijk moest worden doorgewerkt, voerde hij ook nog een strenge controle in.

Wat bleek nu echter ? Dat ze 's morgens reeds na i73 uur van zoo'n ingespannen arbeid „zenuwachtig" begonnen te worden. En dan gaat Taylor grootmoedig voort: „Ze hadden klaarblijkelijk meer rust noodig. Ik houd het voor beslist noodzakelijk, aanstonds te stoppen, zoodra zich de geringste overspanning toont; daarom troffen wij de noodige maatregelen, om de meisjes in het vervolg na telkens vijf kwartier arbeid een verpoozing van tien minuten te verschaffen". Tot zoover Taylor.

Uit alles wat wij boven over de stadia der vermoeienis gezegd hebben, blijkt nu duidelijk genoeg, wat dat „zenuwachtig worden" beteekent, het' is niet anders dan de vermoeidheidskoorts, Féré's de ivresse fatigue, het allerlaatste of zesde stadium der vermoeidheid, en dat 's morgens na anderhalf uur werk!

Taylors goedbedoelde maar totaal ondeskundige voorziening in dit ongerief, door een kwartier, eer

Sluiten