Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat dit 6e stadium intrad, een verpoozing van iominuten in te voeren, was natuurlijk geheel en al onvoldoende.

Ook dan waren ze zeker al grootendeels in het 5e stadium, terwijl volgens onze wetenschappelijke hygiëne, alleen het 4e stadium ééns per dag, tijdens het laatste uur mag worden bereiktNa 10 minuten was nu natuurlijk, in het beste geval de Kenotoxine door het lichaam rondgespoeld, maar de reeds ontwijfelbaar begonnen afbraak der zenuwcellen,*hoewel een oogenblik tot staan gekomen, volstrekt niet hersteld. Welnu, daarna begon nu in volle overspanning opnieuw een periode van vijf kwartier, waarna weer 10 minuten pauze, en daarna opnieuw vijf kwartier werk. 's Middags was de afbeulerij in hetzelfde tempo natuurlijk nog pijnlijker. Is het dan, wonder, dat zulke meisjes 'savonds thuisgekomen, aanstonds geheel en al uitgeput op bed neervielen, om in een overlangen nacht heul te zoeken voor zulk een afgebeul?

En dat wordt dan gerechtvaardigd door het volgende staaltje van barokke ingenieurspsychologie: „Het gezond menschenverstand verlangt, dat we den arbeidsdag indeelen op een wijze, dat er tijdens den werktijd heusch gewerkt, en tijdens den rusttijd werkelijk gerust wordt". Wat een verbluffende wirwar van domheden er toch in dit kleine zinnetje dooreengestrengeld liggen, ka'n nu iedere lezer uit de hierboven, meegedeelde feiten stuk voor stuk nagaan. Het gezond menschenverstand vraagt, dat

Sluiten