Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I men eerst den aard en de wetten der menschelijke vermoeidheid bestudeerd, eer men zich opwerpt tot mondiaal aanklager van luiheid der arbeiders. Het gezond menschenverstand verlangt, dat men geen algemeene waarheden opzet, zonder de concrete werkelijkheid te kennen. Het gezond menschenverstand eischt, dat men zwijgt over dingen waar men niets van weet, en vooral dat men met z'n ruwe handen afblijft van het dierbaarste wat een mensch aan natuurlijke gaven heeft: z'n gezondheid en zijn levensvreugd. Het gezond verstand spotlacht en hoont, als iemand voortdurend met den eerenaam van wetenschappelijk bedrijfsleider pronkt, en stap voor stap zich aan de allergrofste onwetenschappelijkheden bezondigt.

In het algemeen werken hooge graden van vermoeidheid veel langer na dan de lagere graden. Bovendien eischt de arbeid in de latere vermoeienisstadia veel meer inspanning, m.a.w. de vermoeide arbeid komt den werkman veel duurder te staan. Dat zullen wij later nog wel eens uivoerig bewijzen.

Juist van Taylor's standpunt, om uit eiken arbeider het hoogste rendement te halen, is zijn methode dus in den allerdiepsten grond verkeerd, ja dwaas, wijl krachtverspilling.

O zeker, ik heb het vroeger al gezegd, ik ben niet blind voor de grootheid van de menschelijke wilskracht, die zich pas in haar volle koninklijke majesteit kan doen gelden, als de opstandige vermoeienis haar tegen-treedt;

Sluiten