Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHAFTEN EN PAUZES.

Vroeger zagen wij reeds, dat Taylor ook voor de praktische moeilijkheid kwam te staan den duur-en het aantal van schaften en pauzes te bepalen. Maar ook hierin bleek hij zoo onwetenschappelijk mogelijk.

Juist omtrent dit punt, had de psychologie hem toch zooveel kunnen leeren.

De werking toch van elke pauze is een drievoudige, niet meer, maar ook niet minder:

i° wordt de positieve vermoeidheid (opeenhooping van gifstoffen in het werkende orgaan) door frisschen bloedtoevoer opgeheven en bij eenigen langeren duur ook de negatieve vermoeidheid althans gedeeltelijk hersteld. (Herstellingseffect.)

3° gaat echter de aanpassing der oplettendheid (Arbeitsbereitschaft) verloren.

3° verdwijnt het voordeel der onmiddellijke inoefening der organen (2° en 30 samen Onderbrekingseffect).

Wij zien hieruit aanstonds, dat elke pauze dus tegelijk een gunstigen en ongunstigen invloed op, den volgenden arbeid uitoefent: gunstig, wijl de positieve vermoeidheid wordt weggeruimd, ongunstig wijl de onmiddellijke aanpassing en oefening van vóór de pauze, zijn verloren gegaan, en "dus door nieuwe inspanning moeten worden herwonnen, bit

Sluiten