Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 X 22/ioo of bijna een halve minuut. AlsSchmidt nu 15 gietelingen had geladen, en dus 15 X 44/100 of 6 en 3/5 minuut had gewerkt, werd hem gecommandeerd eventjes te gaan zitten rusten. Die rust duurde echter telkens nog niet juist 1 en 1/2 minuut. En zoo ging het nu ononderbroken den ganschen dag door: telkens torsen en haastig wegsjouwen, dan 1/5 minuut zonder iets naar den stapel terug loopen, na 15 keer 1 en 1/2 minuut gaan zitten rusten. En dan weer opnieuw 15 maal belast, heen, en onbelastterugloopen. weer 1 en t/2 minuut zitten rusten, enz. enz. Zeven ├źn zeventig maal achter elkander op een dag.

Alhoewel er nu uitvoerige proeven zouden moeten genomen worden, om de ware hygi├źnische methode van dit bijzonder zware werk uit de bovenvermelde algemeene regels af te leiden, staat dit toch in elk geval vast, dat Taylors regeling kant noch wal raakt, wat b.v. alleen hieruit reeds blijkt, dat de aanpassing telkens gewelddadig moest worden onderdrukt. Taylor verhaalt toch zelf, dat het moeite kostte om de sjouwers stipt eiken keer aan het rusten te krijgen. Geen wonder, de natuur sprak hier duidelijker dan de leer. Maar Taylor wist alles het beste, meende hij, en uitrusten moesten ze, als hij het commandeerde, hoewel het, gelijk nu toch wel voor ieder duidelijk zal zijn, de reinste krachtverspilling was. Behalve dat de pauzen dus veel te frequent waren, duurden ze ook veel te kort. Ze waren nog niet voldoende om op adem te komen. Het herstellings-

Sluiten