Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

effect bleef dus in ieder .geval verre bij het onderbrekingseffect ten achter; en ik geloof dat deze geschiedenis, waaraan Taylor, naar hij zelf meent, zijn roemvollen naam voor goed heeft verbonden, binnen eenige jaren als afschrikwekkend voorbeeld zal prijken in alle boeken over zielkundige bedrijfsleiding, om aan de jongeren te leeren, ho.e men nu de pauzen juist niet moet inrichten.

Als algemeen en regel kunnen we toch uit het bovenstaande afleiden, dat als het noodig is voor zéér zwaar werk méér pauzes in te voeren dan hierboven in onze algemeene voorstelling voor matig vermoeiend fabriekswerk werd aangegeven, de tijden dier achtereenvolgende pauzes moeten groeien in een regelmatig klimmende reeks, wier precieze bouw natuurlijk uit de bijzonderheden van elk werk moet worden afgeleid.

Sluiten