Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prestatie, en dalen dan in een bijna rechte lijn voortdurend omlaag. Het tweede en derde stadium zijn hier feitelijk van geen beteekenis. Daarentegen zijn het eerste en vierde heel lang. Het zesde ontbreekt geheel. (Zie fig. 4, pag. 49). .

(Figuur 5). Type 4. Konkaaf vallend.

Ten vierde zijn er vele zwakkeren, vooral meisjes en vrouwen, bij wie zich de eerste vermoeidheid blijkbaar veel erger gelden doet dan de latere. In het begin toch zinkt de kurve allerbedenkelijkst omlaag, maar op een zeker niveau gekomen wordt de daling veel langzamer dan te voren. Zoo ontwikkelt zich de konkave arbeidskurve. Hier worden dus feitelijk het tweede en vierde stadium zonder beteekenis. (Zie figuur 5, pag. 50).

Sluiten