Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En eindelijk zijn er ten vijfde zeer veel normale sterke geroutineerde arbeiders bij wie onmiddellijk bij het aanpakken de tegengifproductie begint, en die dus als het ware midden in het tweede stadium aanvangen, dat dus ook maar de helft duurt, maar

(Figuur 6). Type 5. Konvex-vallend.

een héél lang derde stadium hebben, zoodat de kurve ook aanstonds begint te dalen, maar zeer langzaam, tot bij stadi um vier ook hier de onvermijdelijke snelle inzinking volgt. Bij dezen ontbreekt ook meestal stadium zes. (Zie fig. 6, pag. 51).

Nu spreekt het wel vanzelf, dat elk dezer vermoeidheidstypen een eigen systeem van arbeidseconomie meebrengt. En nu is het weliswaar niet zoo ge-

Sluiten