Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Misschien dat werkgever en werknemer na deze gedetailleerde werkelijkheidsbestudeering het ineens roerend eens waren.

Eenzelfde onderzoek zou, meen ik, mogelijk zijn bij de sigarenmakers; kortom bij alle werk, dat in kleine kwalitatief en kwantitatief controleerbare eenheidjes kan worden verdeeld.

Het is dan ook te hopen, dat hier de patroons eens werk van maken. Ons Centraal Zielkundig Bureau — zoo is ten slotte het in Deel II besproken Zielkundig Beroepskantoor gedoopt — kan hierin wel iets doen, maar niet alles. Als onze eerste ambtenaar toch op een werkplaats verschijnt, weten de arbeiders aanstonds, dat er iets gaande is, en zullen zij zich dus onwillekeurig anders gedragen dan gewoon.

Een uitstekend onderzoekingsmiddel in de hand der patroons is de door Poppelreuter uitgevonden „Arbeitschauuhr" wat ik zou willen vertalen met „Arbeidskurvenklok". Men zie de uitvoerige beschrijving van dit instrument in het belangrijke artikel van F. Heibertshausen: Die theoretische und praktische Bedeutung der Aufzeichnung von Arbeitskurven mit der Arbeitschauuhr, in Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, Bnd. 62, 1918, blz. 533 vlgd.

Poppelreuter is een Duitsche dokter, die tijdens den oorlog allerlei arbeiders te behandelen kreeg, door hersenwonden schijnbaar ongeschikt voor hun beroep geworden, maar die met veel scherpzinnigheid

Sluiten