Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en eindeloos geduld van velen hunner weer uitstekende vakarbeiders gemaakt heeft. Juist als reeds vroeger uit de verwondingen van het Centrum van Broca — vooral tijdens den oorlog van 1870 — niet slechts de heele aphasie-leer was opgekomen over de abnormale spraakontwikkeling van zulke verminkten, maar ook de normale taalpsychologie hierdoor allerlei verrijking en uitbreiding had gewonnen; zoo is het ook Poppelreuter gelukt, niet slechts de abnormale arbeids- en vermoeidheidspsychologie in heele nieuwe banen te leiden, maar ook de normale zielkunde-van arbeid en vermoeidheid op allerlei punten te verbreeden en verdiepen. Zijn ervaringen heeft hij neergelegd in de volgende studiês en boeken:

Poppelreuter: Erfahrungen und Anregungen zu einer Kopfschuss-Invalidenfürsorge. Neuwied und Leipzig 1915.

Poppelreuter: Aufgaben und Organisation der Hirnverlètztenfürsorge, Leipzig 1916.

Poppelreuter: Die psychischen Schadigungen durch Kopfschuss im Kriege I9i4-'i6 mit besonderer Berücksichtigung der pathopsychologischen, padagogischen, gewerblichen und sozialen Beziehungen, Bnd. I: Die Störungen der niederen und höheren Sehleistungen durch Verletzungen des Okzipitalhirns, Leipzig 1917. Bnd. II, ons vooral interesseerend: Die Herabsetzung der körperlichen Leistungsfahigkeit und des Arbeitswillens durch Hirnverletzung im

Sluiten