Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breedte: vertoont nu in de verschillende stadi├źn der vermoeidheid allerduidelijkst merkbare verschillen. De afneming van het akkomodatie-vermogen vertoont zich in een verlenging der akkomodatiebreedte. Is. men frisch, dan is dus de akk├│modatiebreedte veel kleiner, dan wanneer men vermoeid is, en de overgangen zijn zeer geleideSgk, m.a.w. als men vermoeid is, ziet men de naald veel dichter bij al enkel, en ook nog veel verder af, of nog anders: de akkomodatiebreedte neemt met de vermoeidheid toe. Neemt men dus ook deze proef weer. maar vaak genoeg: voor, tijdens en na het werk, dan laten zich ook hiermee zeer leerzame kurven en vermoeidheidstypen vinden. Baur heeft deze proef toegepast op gewoon sjouwerwerk, het marcheeren der soldaten, zoowel als op schoolwerk van kinderen enz. De resultaten waren altijd geheel en al overeenkomstig de verwachting uit de telkens wisselende gegevens. Alleen moet men er op letten, dat volwassenen in rust een veel kleinere akkomodatie-breedte hebben dan kinderen, en vrouwen en meisjes een grootere breedte hebben dan mannen en jongens.

Een heel andere vermoeidheidsmaat geeft ons de proef der zoogenaamde kettingreactie. Zij berust op het algemeen bekende gegeven, dat zoowel onze waarnemingen als onze willekeurige bewegingen door de vermoeidheid worden vertraagd. Deze vertraging is echter zoo gering, dat ze in het individu

Sluiten