Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet dan met heele fijne tijdsinstrumenten kan worden gecontroleerd. Daar wij in de industrie echter vaak met heele ploegen van arbeiders te rekenen hebben, kunnen wij nu een heele reeks arbeiders een waarneming geven en daarop een beweging laten uitvoeren, zóó dat de beweging van den eene juist door den volgende moet worden waargenomen enz. zoodat wij een ketting krijgen uit een heele reeks schakels van waarnemingen en willekeurige bewegingen bestaande. Het best voert men dit experiment uit als volgt. Al de proefpersonen geven elkaar de hand en vormen zoo een lange keten. Nu geeft de proefleider den eersten arbeider een druk in de linkerhand. Deze moet nu, zoodra hij den druk voelt, zoo 'spoedig mogelijk met z'n rechterhand de linkerhand van den volgende drukken, en de volgende weer evenzoo, totdat de druk bij den laatsten arbeider aankomt. Deze roept dan ja. Heeft de proefleider nauwkeurig op den secondenwijzer van z'n horloge gekeken, toen hij den eersten druk gaf, dan kan hij, bij het hooren van het ja onmiddellijk aflezen hoelang de druk onderweg is geweest. Doet men nu deze proef (natuurlijk telkens met juist dezelfde arbeiders) weer maar vaak genoeg vóór, tijdens en na het werk, dan heeft men aan den steeds langeren duur van de kettingreactie een goede maat om de gezamenlijke vermoeidheid der heele ploeg te meten. Alleen is het nuttig, dat de proefpersonen tijdens de proef de oogen sluiten, anders krijgt men allerlei

5

Sluiten