Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LESSEN VOOR DE PRAKTIJK.

Dat de verwaarloozing van nauwkeurige vermoeidheidsanalyses een der kardinale fouten in Taylor's eigen theorie en praktijk is geweest, blijkt ten slotte wel het allerduidelijkst uit de houding zijner leerlingen, die dit „beter laat dan nooit" eindelijk zelf zijn in gaan zien. Een afdoend bewijs hiervoor levert het weliswaar onwetenschappelijke maar toch nuttige boek van Frank en Lillian Gilbreth: Fatigue Study,London(Routledge) 1917. „Fromits beginning", zoo lezen wij daar op blz. 10, „Scientific Management has recognized the importance of the part played by fatigue. But fatigue study has onlyreceotiy been acknowledged as fundamental to the most efficient management" en op blz. 126: „Our methods, devices, and records of activity and of output fulfil every requirement, and are now perfectly satisfactory. Fatigue still remains the elusive factor. Nothing but long-continued observation, absolute accuracy and co-operation between all interested will reduce fatigue study to the science which motion study has become".

Konden wij nu maar zeggen, dat Gilbreth hiervoor de juiste methode volgde, dan ware dit nummertje van de „Zielkundige Verwikkelingen" waarschijnlijk heel en al in de pen gebleven. Maar juist het feit,

Sluiten