Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Gilbreth, trots zijn nieuw gewonnen inzicht en trots zijn nu allerhumaanste bedoelingen, in de praktijk nóg een afbeuler dreigt té^-blijven, omdat hij van de heele objectieve vermoeidheids-studie geen flauwe notie heeft, is de aanleiding geworden tót deze studie.

In heel zqn—Fatigue-study ontbreekt toch juist het éénig noodige: een wetenschappelijk middel om nauwkeurig de objectieve vermoeidheid te meten. Vulgaire huismiddeltjes kent" hij wel, maar daar hadden wij zijn boek niet voor noodig. Dat een goede gezondheid, langer volhouden, een mannelijke ferme houding enz. bewijzen, dat de arbeider zich niet overmatig vermoeit; nu dat wist toch elke fabrikant wel. En als hij dan ook op blz. 35 een oogenblik heel edelmoedig wordt en zegt: „It is a courageous organization that would consent to making its original fatigue survey public", dan zou men op het eerste oogenblik den indruk krijgen, dat hij hetzelfde bedoelde, als waartoe ik op het eind van het vorige hoofdstuk de Taylor-firma's heb uitgenoodigd; maar aan het slot van het boek gekomen, bemerkt men dat ook deze Taylorman van „echte weten-, schap" nog steeds geen kaas heeft gegeten. En de grootspraak op blz. 122-23, dat hij met zijn „chrono-cyclegraphs" de eerste wetenschappelijk geconstateerde vermoeidheidseffecten van fabrieksarbeiders zou hebben vastgesteld, zou irriteerend wezen, als ze niet zoo onnoozel was, daar het gevondene weer

Sluiten