Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inschakelen dan de tot nu toe bekende schaften. En al gaat hij bij de bepaling dier pauzes nu weer vrij onwetenschappelijk te werk, toch doet hij, humaan praktisch bedrijfsleider als hij nüis, hieromtrent eenige voorstellen, die de naproef waard zijn.

Zoo bericht hij van een aantal meisjes, die zakdoeken moesten opvouwen. Vroeger ging hier alles gelijk het viel; maar er werd gewerkt van morgen tot avond, almaar door. Gilbreth echter voerde hier de gewoonte in, dat na elke vijf minuten, de handen één minuut moesten rusten; en dat na 53 minuten het heele lichaam 7 minuten rust kreeg, ze mochten dan rondloopen en zich amuseeren, precies gelijk ze wilden.

Een ander punt, waar hij niet zonder reden lang bij stilstaat, is de houding van den werkman tijdens zijn arbeid. Bijna alle werk dat tot nu toe alleen staande gebeurde, wil hij geheel of gedeeltelijk zittend doen verrichten: en alle zittend werk wil hij bij afwisseling tot staand werk maken. Nu, deze gedachte is, ook theoretisch, voortreffelijk. Daartoe moeten dan echter, naar gelang van het werk een heele reeks speciale werkstoelen geconstrueerd worden, die aan heel bijzondere eischen voldoen. Allemaal moeten zij een rustbankje hebben voor de voeten, maar voor het eene werk moet de leuning rond en hol, voor het andere gladrecht zijn. Voor het eene werk moet de rugleuning rechtop staan, voor het andere moet hij vrij veel naar achter overhellen.

Sluiten