Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo construeerde hij zelf een stoel voor een smid, die den heelen dag zwaar vijlwerk had te verrichten : met uitnemend succes.

Voor alle werk, dat bij afwisseling staand en zittend moet verricht worden, maakte hij de tafels of werkbanken zóó hoog, dat ze juist goed waren om er aan te staan. Voor bijzonder korte of lange personen, werd de standplaats dan nog opgehoogd of uitgediept. De stoelen, waarop deze arbeiders nu gingen zitten — elk heeft natuurlijk zijn eigen stoel — hadden allemaal juist zóó hooge pooten, dat de ellebogen van den zittenden arbeider precies even hoog waren als bij het staan; zoodat niemand ooit boven of onder z'n kracht te werken had.

Welnu, de juistbesproken zakdoekenvouwsters, die vroeger altijd op gewone banken aan gewone tafels gezeten hadden, kregen nu vèrhoogde werktafels en hooge stoelen met rechte leuningen en rustbankjes voor de voeten. De eerste 24 minuten, waarvan ze, gelijk we zagen, viermaal vijf minuten met hun handen werken en viermaal één minuut met hun handen rusten mochten, moesten "zij nu op hun hooge stoelen blijven zitten. De volgende 12 minuten met a maal 5 minuten werk en 2 maal 1 minuut rust, moesten allen gaan staan. De daarop volgende 17 minuten, waarvan 3 maal 5 minuten werken en 2 maal 1 minuut rust: mocht elk gaan staan of zitten, alnaar ze verkoos; maar tijdens het werk mocht er niet meer veranderd worden.

Sluiten