Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, automatische inrichtingen tegen ongevallen worden aangebracht, opdat, ook als de werkman zich eens vergist, hij niet aanstonds dit ongelukje met z'n leven of een levenslange verminking hoeft te betalen. Daardoor voelt de werkman zich veilig .... en vermoeit zich niet onnoodig.

Een laatste, vooral voor meisjes en vrouwen, -zeer gewichtige vermoeidheidsfactor is hun kleeding. Voor allerlei werk is de gewone dameskleeding van vele fabrieks- of ateliernufjes met corset en nauwe hooge schoentjes een ware hindernis en een echte afbeulerij. Bovendien zijn de al te lange, en al te dikke rokken van vele fabrieksvrouwen niet slechts vermoeiend bij het gewone gaan, maar bovendien bij machines gevaarlijk; evenals allerlei haarlinten en strikjes op schouder en borst bij de meer gegoede employée's. Juist van het standpunt der vermoeidheidswering houdt Gilbreth dan ook een warm pleidooi voor een uniform werkkleed, even als de werktuigen, door den fabrikant te verstrekken. Ook voor de mannen' en jongens zou hij om allerlei analoge redenen van vermoeidheid en veiligheid, bij elke ploeg, een volkomen op aller werk en houding berekend uniform werkpak willen invoeren. Bij de mijnwerkers bestaat dit allang. Ook in de laboratoria en ziekenhuizen dragen zoowel dokters als verplegers hun witte werkjas of werkkleed ; ook alle sportlui, evenals de meeste kantoorbedienden, hebben hun eigen kostuum; waarom zou de fabrieks-arbeider

Sluiten