Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEEFTIJDSKLASSEN 1) 18-24 25-34 35"44 45-54 55-64 -18-64.

GEMIDDELD GETAL STERFGEVALLEN PER . _ „ , _

IO0O MANNEN VAN DIEN LEEFTIJD 11 22 8

Lijsten-, meubel- en kistenfabrieken .3 46 12 27 8

Sjouwers 3 4 6 12 26 8

Textielnijverheid 3 4 5 11 26 8

I

Rijwiel en autofabrieken 3 3 16 — 19 7

Fabrieken van electrische toestellen .24 5 18 8 7

Margarine en melkproducten.... 4 4 4 6 27 7

Steen- en grof-aardewerk-fabrieken. .43 5 7 20 6

*Metaalslijpers 2 7 3 10 n 6

Chemische nijverheid 3 4 4 7 20 6

Suikerfabrieken en raffinaderijen . . 5 3 5 4 19 6

Machinisten 4 3 5 6 22 6

♦Gasfabrieken — 3 4 9 27 6

Stokers . . . -. 4 3 4 8 17 6

*BankWerkers, metaaldraaiers, hoorders

en schavers 2 3 3 5 17 5

*Appreteeren,bleeken, drukken en verven 3 1 ■ 2 8 17 5

Oliefabrieken. . 1 3 5 5 16 5

Cacao, chocoladeen confiseursfabrieken 4 3 3 4 z5 5

Bij de meeste loopen de twee eerste tijdperken nog dragelijk af, dan worden ze al wel ziek, de arbeiders; maar ze sterven er nog niet van. Maar dat doen ze nu in het 3de en 4de tijdvak, tusschen de 35 en 54 jaar-wèl. En in vele zelfs geducht. En juist in deze twee klassen mogen wij de oorzaak van de abnormaal hooge getallen te zekerder in het beroep zoeken, daar de hierin begrepen personen reeds langen tijd aan den ondermijnenden invloed van het beroep hebben blootgestaan, en toch nog niét den leeftijd hebben bereikt, waarop de ouderdomsinvloedenbeginnen in te treden.

Toch zijn er ook eenige andere vakken, vooral de mijnwerkers, en verschillende van de onderste vlak boven de streep (waar de normale mortaliteit begint), die hun arbeiders tot aan hun 54ste jaar in het leven laten, maar ze dan ook bij hekatomben tegelijk vermoorden in het laatste tiental jaren.

1) Met een sterretje aangeteekend zijn enkele afzonderlijke ploegen, die al begrepen zijn in de algemeene cijfers van hun beroep, maar ook nog eens afzonderlijk zijn uitgerekend, om het veronderstelde grootere levensgevaar. Zoo blijken b.v. de wevers veel zwaarder leven te hebben dan de overige textielarbeiders, enz.

Sluiten