Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bankwerkers, althans in de mortaliteitsstatistiek van ons vaderland, een heel gezonden indruk maken. De sjouwers staan op normaal, de bankwerkers zelfs verre onder normaal. Ze overschrijden in den heelen beroepsleeftijd slechts even de helft van het normale sterftecijfer. Wie dus bang is vroeg dood te gaan, moet bankwerker worden. Met deze laatsten hoeven wij dus geen medelijden te hebben, als hun werk wat wordt opgedreven of gerationaliseerd. Inderdaad, ook in ons land schijnt aan de banken nogal systematisch geluierd te zijn. En daar is al heel weinig voor te zeggen. Hetzelfde geldt natuurlijk, volgens deze statistiek althans, van de andere beroepen, die nog onder hen staan. .

Ik zeg: „volgens deze statistiek althans". Want wij moeten niet vergeten, dat wij hier met een sterftestatistiek te doen hebben, die ons dus alle miseries van het leven verzwijgt, zoolang ze niet voeren tot doodelijken ondergang. Of misschien de helft der arbeiders kwijnt, of zelfs geheel en al voor hun beroep ongeschikt wordt, kunnen deze cijfers ons niet verraden. Als zij een ander lichter beroep kiezen, om daarin hun laatste levensjaren door te brengen, weet onze sterftestatistiek daar hoegenaamd niets van. Dit ongerief geldt trouwens ook voor de tuberculosestatistiek, die wij nu nog even willen nagaan. Toch brengt deze ons wel iets verder, omdat dit i° een kwaal is, waaraan men gemeenlijk pas na langdurig lijden sterft, en 20 de oorzaken van den doodelijken

Sluiten