Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er in het juist gegeven staatje verschillende arbeidersklassen voorkomen, die ons volgens de algemeene sterfteststistiek" nog vrij gezond leken. Zoo blijkt in de rijwiel- en autofabrieken, wier arbeiders op de algemeene sterftelijst nog gezonder leken dan normaal, reeds de tering geducht te woeden, zoodat ze er juist twee maal meer slachtoffers maakt dan • mocht.

De letterzetters, boekdrukkers, graphische vakken, de hjsten-, kisten- en meubelmakers en de textielarbeiders leken op de algemeene sterftelijst nog kerngezond. Maar de tuberculose begint er reeds met 3,1 2,7 2,5 en 2,2 te woeden tegen 1,7 .normaal. De sjouwers staan juist op 't gewone peil.

Alleen de volgende vakken -blijken ook hier hun beteren stand nog op te houden met, althans voor ■tuberculose, minder dan normale cijfers.

Gasfabrieken totaal 1,56

Cacao-, chocolade- en confiseur-

Toch zijn er onder deze nog twee groepen, namelijk

fabrieken 1,25

Margarine en melkproducten . . r,i8

Bankwerkers enz i,t6

Apprêteeren, bleeken, drukken en

verven 1,13

Suikerfabrieken en raffinaderijen . 0,95

Stokers 0,95

Machinisten 0,75

Metaalslijpers . 0,32

Sluiten