Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overige personen bij scheepsbouw en

rijtuigfabricage 4

Kooplieden, makelaars, commissionairs

winkeliers en kramers 4

Verplegers en huisbedienden ... 5

Straatmakers 5

Expeditie- magazijn- en pakhuisper-

soneel 6

(mannelijke) Ambtenaren posterij, telegrafie, telefoon .6

Overige personen in de voedingsnijverheid 6

Rangeerders en remmers . . . • . 6

Visscherij in de binnenwateren . . 6

Zeevisschers 6

Houtzagers . .• 6

Mandenmakers, rotting en matten-

vlechters 6

Overige personen metaalbewerking 6

Trambestuurders en tramconducteurs . 6

Politieagenten 6

Ambtenaren . 7

Dokters 7

Onderwijs 7

Scheepsbouw 7

Openbare reiniging ...... 7

Aardwerkers, architect- en bouwkunde-

bediendes 7

Voerlieden en vrachtrijders .... 7

Sluiten