Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijtuigen- en wagenmakers .... 7

Kunstnijverheid 7

Metselaars en opperlui...... 7

Kuipers ' . . . i<M. 8

Ten slotte geven wij nog voor enkele beroepsgroepen, wier hygiënische arbeidsverhoudingen in het ruime overeenkomen: de sterftecijfers voor den heelen beroepsleeftijd. Zie staatje op blz. 97.

Maar ik zeide het reeds, er zijn nog veel en ellendige arbeidsgevolgen, waar men gewoonlijk niet van sterft, en hieronder reken ik op de eerste plaats het alcoholisme en de zenuwziekten.

De verbinding dan ten eerste van deze schijnbaar zoozeer uiteenliggende rampen is geen lapsus calami. Dr. H Vogt bracht toch op het reeds meermalen geciteerde Berlijnsche Hygiene-Kongress (blz. 374— 75), een heele reeks feiten bij, die frappant bewijzen, dat in de meeste gevallen de drankzucht op een echte specifieke zenuwziekte berust. Hierop wijst toch i°. de opvallende erfelijkheid, reeds door Aristoteles en Plutarchus geconstateerd; 20. het overblijven van een zenuwziekte na het genezen der drankzucht; en 30. de aanwijsbaarheid in zeer veel gevallen van een psychopatische constitutie, eer de drankzucht bij het individu uitbreekt. Gewoonlijk moet er nog een uiterlijke factor bijkomen om zulk een gepredisponeerde tot dronkaard te maken. Zulke factoren zijn er natuurlijk weer verschillende, maar allen zijn hët erover eens, dat onder die factoren,

Sluiten