Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de sociale ellende van de moderne fabrieksarbeiders op de allereerste plaats in aanmerking komt. Don en van der Woude zeggen daaromtrent: ,.De negep-tiende eeuw met haar tallooze uitvindingen op het gebied van stroom en electriciteit, met haar ont-

BEROEPSLEEFTIJD ' 18-64

Gemiddeld getal sterfgevallen per 1000 8

Beroepen waarbij anorganische stof wordt

ingeademd 16

Beroepen in ateliers uitgeoefend ... 10 Beroepen met werk te midden van vergiffen, dampen en gassen 9

Beroepen waarbij organische stof word*-

ingeademd 9

Beroepen in de open lucht uitgeoefend. 8 Beroepen met zwaren lichaamsarbeid . 8 Beroepen bij hooge temperatuur uitgeoefend 7

zaglijke uitbreiding van het verkeer, heeft een omwenteling gebracht op menig gebied. En hoe zegenrijk haar geschenken ook hadden kunnen zijn voor de gemeenschap, in werkelijkheid brachten ze ook velerlei ellende. Het handwerk werd machinale arbeid ; de man, die vroeger het genot had, zijn werkstuk ten einde toe te volbrengen, werd nu gedoemd

Sluiten