Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de doodelijke eentonigheid van het vervaardigen van aldoor dezelfde onderdeden of het regelen van den gang van eeuwig dezelfde machine. Geldverdienen werd het hoogste doel; winst maken het wachtwoord; concurrentie de zweep. En striemend kwam zij neer; schandelijk lange werkdagen bij minimale loonen; ontbering en uitputting; ziekte en dood eenerzijds, anderzijds doffe moedeloosheid, die aan wanhoop grensde. Vooral in de' dagen van het ongebreidelde Manchester-stelsel.

Is het wonder, dat onder deze menschen de alcohol bij duizenden zijn slachtoffers maakte? De drank verdreef althans het gevoel van honger, van koude, van uitputting, van smart, van zorg, van troosteloosheid, van walging van het bestaan, — 't is waar, ten koste van de beurs, de gezondheid, het moreel en 't gezin van den drinker. Maar hij vond dan althans vergetelheid. En onder deze uitgeputte, door het dagelijksch leven toch reeds ondermijnde arbeiders werden alcoholisten gekweekt en geveld bij hoopen. De dood werd als een verlossing beschouwd uit een leven zonder schoonheid, zonder uitzicht, zonder hoop.

Ongetwijfeld heeft dus het moderne kapitalisme krachtdadig, bijgedragen tot uitbreiding van het alcoholisme en tot de ontwikkeling er van in zijn tegenwoordigen vorm".

We zullen nu, met de aangehaalde zeer bevoegde auteurs, er niet over gaan vechten, of de moderne

Sluiten