Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeidsintensiteit en de daaruit volgende ellende nu de eenige oorzaak is van het alcoholisme. Dat heeft in volle striktheid ook waarschijnlijk wel niemand bedoeld. Alleen moet ik toch opmerken, dat de argumenten op de volgende bladzijden aangehaald, om den invloed van dezen hoofdfactor toch vooral nu weer niet te overdrijven, op mij een allesbehalve overtuigenden indruk hebben gemaakt. Zij wijzen er namelijk op, dat hoe meer een arbeider verdient, hij ook des te meer geld aan alcoholica uitgeeft. Nu, dat zal binnen vrij enge perken wel uitkomen, zou ik zoo zeggen. Waar zou de weinig verdienende het geld vandaan halen? Trouwens er is daarin juist een positief bewijs voor de stelling die ik verdedig : dat juist de gejaagde arbeidsintensiteit aan verstandelijke inspanning gepaard — het zijn toch juist dit soort arbeiders, die in de moderne industrie het meeste geld verdienen — de allersterkste uiterlijke factor is, die den gepredisponeerde tot het uitbreken der frenetieke drankzucht drijft. Maar ik trek daar volstrekt niet de conclusie uit, dat afzonderlijke drankbestrijding maar overbodige kleinkraam is, noch dat met de verbetering der arbeidstoestanden het drankmisbruik van zelf zou verkwijnen; alleen vraagt de logische consequentie dat wij tegelijkertijd èn den voornaamsten uiterlijken factor èn de gevolgen, namelijk de drankkwaal bestrijden; juist gelijk wij dat trouwens bij de tuberculose doen. Want staan blijft het feit, reeds door Liebig en

7'

Sluiten