Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1897.... 18 pCt. 1904.... 40 pCt. Van de t546 onderzochte neurasthenici waren er:

letterzetters . . ' 16 pCt.

schrijnwerkers en timmerlieden 9 pCt. smeden en metaalwerkers . . 5 pCt.

mécaniciens '. 2 pCt.

Hieruit blijkt, dat niet alleen, of zelfs niet hoofdzakelijk, hier zware arbeid de schuldige oorzaak is, maar de lichaamsarbeid gepaard aan geestelijke inspanning.

Tot hetzelfde resultaat kwam Schönhals, die 200 patiënten van het Zenuwlijders-sanatorium Haus Schönow te Zehlendorf onderzocht. Door een nauwgezette studie der ziekteoorzaken, kwam hij tot de conclusie, dat de hoofdoorzaak der zenuwziekte

in 10 pCt. der gevallen was: de erfelijke belasting, in 45 pCt.: een ongeval met verwonding, in 23 pCt.: lichamelijke aftobbing, in n pCt.: alcoholisme, in 5 pCt.: organische ziekten. Van de overige 6 pCt. waren twee of meer der voorgaande oorzaken zóó sterk, dat ze als gemengde gevallen moesten geboekt worden.

Verder onderscheidt hij i° naar de mate van geestelijke inspanning:

de geschoolde arbeiders 57 pCt. 1 q , de getrainde arbeiders 17. „ J en de losse arbeiders . 26

Sluiten