Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 20 naar den aard van het bedrijf:

Gesch. vakarbeiders

Getr. en losse arb.

Kleinbedrijf 21 pCt Fabriek. . 36 „ Fabriek. . 18 „ Verkeer . 7 „ Landbouw 6 „ Gemengd . 12 „

54 PCt

Hieruit volgt dus: dezelfde conclusie als waartoe reeds Binswanger, Leubuscher en Bibrowicz kwamen, „dass somatische Ueberanstrengung besonders schadlich ist, wenn sie mit intellektuellen Schad-, lichkeiten zusammenfallt"; en ten tweede dat de fabriek voor alle soorten van arbeiders de gunstigste voedingsbodem voor zenuwziekten is.

Dit verklaart hij dan nog nader als volgt, door een onderverdeeling der zenuwziekten door lichamelijke aftobbing.

Van deze 23 pCt. waren er

5 pCt. te wijten uitsluitend aan het „Akkordlohn' '(stukloon),

pCt. aan stukloon en andere oorzaken, f?/i pCt. uitsluitend aan den nachtelijken arbeid,

272 pCt. aan nachtelijken arbeid en andere oorzaken,

11 pCt. aan. den arbeid onder ongunstige omstandigheden.

Sluiten