Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die alleen de helft van al deze laatste gevallen op hun rekening hebben, deelt Schönhais mee, dat meer dan 1/3 hiervan alleen en uitsluitend aan den-arbeid zelf te wijten waren: zoo i° bij arbeiders in een sigaretten fabriek, die van tien tot twaalf uur per dag, in gebukte houding, gewerkt hadden; 2° aan arbeiders die met lood omgingen en door de bekende vergiftiging dus hun weerstand verloren hadden; en 30 bij een hoedemaker die 10—11 per dag in met waterdamp verzadigde lucht gewerkt had. In de overige gevallen was het vooral: het overwerk en het extrazware werk geweest, dat in verband met kommer, zorg en huiselijken twist tot zenuwziekte geleid had.

Zijn besluit luidt dan als volgt: „Als ik ten slotte overzie dat het fabrieksbedrijf met z'n gelijktijdige beslaglegging op lichamelijke en geestelijke inspanning zoo schadelijken invloed op den arbeider uitoefent, en ik bedenk dan verder, dat het tariefloon het gemoed van den arbeider zóó aanspreekt, dat het tot een der hoofdoorzaken van de zenuwziekten der arbeiders is geworden, dan moet ik tot het besluit komen, dat voor onze steeds groeiende industrie, die aldoor meer tot de vormen van het grootbedrijf overgaat, hierin een gevaarlijke en belangrijke oorzaak van de gestadige toeneming der neurasthenie en der hysterie onder de arbeiderskringen gelegen is".

Willy Hellpach wijst vooral op de hysterie, en

Sluiten