Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met z'n nasleep van onuitzegbare ellenden; ten vierde: een reeks zenuwziekten, waarvan de neurasthenie en de hysterie de voornaamste zijn.

En dit zijn voor den arbeider nog slechts de persoonlijke gevolgen.

Ons rest nu nog na te gaan, hoe de diepere grond van al deze ongelukken, de opgedreven arbeidsintensiteit : nu ten slotte misschien nog het allerdroevigst inwerkt op kinderen en nakomelingen: het heele arbeiderssgeslacht.

Pinard en zijn leerlingen hebben bewezen, dat de zwangerschap in arbeiderskringen van aanmerkelijk korteren duur is dan bij de gezeten burgers, d. w. z. dat de arbeiderskinderen dus voor een groot gedeelte onvoldragen ter wereld komen. En het gewicht van het kind vonden zij in nauwkeurige evenredigheid des te kleiner, naar mate de moeder nog korter voor den barenstijd zwaarderen handenarbeid had verricht. Dat geeft dus aan die kinderen van hun geboorte af een physieke en nerveuse minderwaardigheid. Zwakgeboren en slecht gevoed, sterven zij dan ook, — als geen reddende handen ingrijpen — reeds in het eerste levensjaar bij duizenden duizendtallen. Degenen die deze crisis te boven komen, worden nu in een tijd, dat andere ouders er op uit zijn: hun kinderen te laten spelen in de open lucht, vaak dag-in dag-uit reeds gebruikt voor huiselijke diensten, of wat veel erger is, voor allerlei huisarbeid, waarvan in de laatste jaren ook ten

Sluiten