Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzent de heillooze werkelijkheid aan het volle daglicht is gekomen.

Sinds de leerplichtwet er is, moeten ze echter naar school. En wat blijkt daar ? Alfred Binet i), William Stern a) en Meumann3) vonden op de scholen van alle landen alweer een opvallend onderscheid tusschen de verstandelijke ontwikkeling der arbeiderskinderen en die der gegoede standen, die heel in het algemeen op een verregaanden achterstand der arbeidskinderen wijst. Maar vooral A. Hoffmann4) kwam na een ad hoe ingesteld onderzoek deze uit algemeene statistieken afgeleide conclusies volmondig beamen: de arbeiderskinderen van Breslau staan in verstandsontwikkeling één jaar of meer ten achter. In verstandsquotiënt uitgedrukt staan al de leeftijdsgroepen 0,07 of 1/14 verstand ten achter. Nog sterker spreken de resultaten van Yerkes en Anderson 5) over Amerikaansche arbeiders-

1). A. Binet et Simon: Nouvelles recherches sur la mesure du niveau intellectuel chez les enfanÉs d'école. Année Psychologique tome 17, 1911 p. 187, 191 etc.

a) W. Stern: Uber die psychologischen Methoden der Intelligenzprüfung. Bericht über den V. Kongress für experimentelle Psychologie, Berlin 191a. Leipzig 1912 S. 34 ff.

3) . E. Meumaan ; Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle P&dagogie. II, Leipzig 1913 S. 764 ff.

4) . A. Hoffmann; Vergleichende Intelligenzprüfung an Vorschülern und Volksschülern, Zeitschrift für angewandte Psychologie Bnd 8, 1913. S. 10a—lao.

5) M. Yerkes-H. Anderson; The Importance of social status as indicated by the results of de Point-scala method of measuringmental capacity. Journal of educational Psychology. Vol. 6, 1915, blz. 137-150.

Sluiten