Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen. Daar was het verschil van de resultaten tusschen de 20 en 30 pCt.l Ook in ons land vond Wiersma aan Groningsche scholen hetzelfde.

Nu spreekt het vanzelf, dat niet alleen de erfelijkheid en de slechte physieke nerveuse constitutie van het organisme de schuld zijn, maar hier tevens het intellectueele milieu van het ouderlijk huis in het spel is; maar dat neemt toch alweer niet weg, dat de arbeiderskinderen er alles te zamen bedroefd slecht voor staan, en we dus bepaald weinig aanleiding vinden, om ze door verdergaande intensiveering van den arbeid hunner ouders in nog slechter conditie te brengen.

Maar bovendien ook het lichaam iā€” en daar heeft het intellectueele milieu toch zeker weinig over te vertellen ā€” ontwikkelt zich bij den arbeidersstand veel minder welig dan in gegoede families. De kinderen der handwerkslui en der fabrieksarbeiders zijn volgens de statistieken der lichaamslengte overal het kleinste en hun lichaamsgewicht houdt hiermee gelijken tred. Alle statistici zijn dat elk op hun beurt met ellenlange cijferlijsten voor hun eigen volk en land komen bewijzen. Maar ook in de breedte der borst, in de ademcapaciteit der longen en in spierkracht staan zij bij de kinderen uit den gegoeden burgerstand ten achter.

En als ze eenmaal volwassen zijn, blijkt bij de keuring voor den militairen dienst opnieuw de oorporeele achterstand van de fabrieks-werklieden.

Sluiten