Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn in arbeiderskringen alom zeer verbreid i). En dat onder de arbeiderskringen de criminaliteit ver boven het normale staat, weten wij allen 2). En dat is trouwens, na al hetgeen we nu gezien hebben, waarlijk geen wonder meer.

Wat echter wèl wonder is, dat er staathuishoudkundigen van naam en vaderlandslievende bedrijfsgeleerden gevonden worden, die den mond vol hebben over nationale belangen en de toekomst van het vaderland, maar er daarbij alleen op bedacht schijnen de groote industrieelen te verrijken, en van al het hier bijgebrachte: zwijgen als moffen, „in al de weinige talen die ze kennen, en in de vele die ze nog leeren kunnen".

Maar wat weer geen wonder is, dat ik daar zonder het zelf te merken, onwillekeurig in eens uit Max Havelaar begon te citeeren, want inderdaad: de Droogstoppels hebben van haren gewisseld, maar niet van aard. En moge in het romantische brein van Douwes Dekker zijn verbeelding een rol hebben gespeeld, die haar niet paste; de aangehaalde cijfers der statistiek en de massale berg van saamgebrachte zielkundige feiten hebben geen romantischen opschik noodig, om aan te klagen de wraakroepende zonde

1) B. de Roos: Inleiding tot de beoefening der crimineele Aetiologie. Haarlem 1908, blz. 25-31.

2) Alph. Ariéns: Criminaliteit en drankmisbruik, Leiden 1905 blz. 18-36, 40, 65 enz. — B. de Roos: Inleiding tot de beoefening der crimineele Aetiologie, Haarlem 1908, blz. 132-174. — W. Bonger Geloof en Misdaad, Leiden 1910, blz. 13-33.

Sluiten