Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koloniën, door de Overheid eene staatskerk, van wat vorm of naam ook, mag worden in stand gehouden of ingevoerd; dat het den staat niet toekomt, zich met de inwendige aangelegenheden der kerken in te laten; en dat, ter bevordering van een meer dan dusgenaamde scheiding tusschen Staat en Kerk, de verplichting uit art. 168 der grondwet') voor de Overheid voortvloeiende, na uitbetaling aan de rechthebbenden van het rechtens verschuldigde, dient te worden opgeheven.

Art. 21.

En ten slotte verklaart zij, dat zij, om deze beginselen ingang te doen vinden, de zelfstandigheid van hare partij handhaaft; zich bij geen andere partij laat indeelen; en slechts dan samenwerking met ahdere partijen aanvaardt, indien die door een vooraf wel omschreven accoord, met ongekrenkt behoud van hare onafhankelijkheid, kan worden verkregen. Buiten accoord stelt zij bij eerste stemming haar eigen candidaten, en handelt, indien het op herstemming uitloopt naar omstandigheden.

Op eene Deputatenvergadering, vóór elke algemeene verkiezing te houden, stelt zij het program en het accoord voor die verkiezing bij meerderheid van stemmen vast. Alle bij haar aangesloten kiesvereenigingen zijn hierna tot de naleving van dit program en van dit accoord gehouden.

') (Nieuw art. 171).

Sluiten