Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Serie „HISTORISCHE KARAKTERS"

Per deel net portret f 1.90 ing.; f 240 gebonden

Als nieuwste aanwinst in deze intéressante reeks kónden wij onlangs doen verschijnen: -

W. P. KOPS

FIGUREN UIT DE FRANSGHE REVOLUTIE

(De ontrouwe Zamor. —De Koningsmoordenaars, Camille en Lucile).

Op welk een onderhoudende, boeiende wijze de heer Kops historische onderwerpen weet te beschrijven, zoodat hei. verleden kleur en bezieling krijgt, weten de trouwe Je;.ers van „Het Vaderland", In dezen bundel krijgen wij een episode uit hét veelbewogen leven van de gravin du Barry, de alvermogende, favorite van Lodewijk XV, waarin de verraderlijke negerknaap Zamor, haar lievelingspage, een rol speelt; — verder een reeks karakterschetsen van hen, die vóór de onthoofding van Lodewijk XVI stemden en in de geschiedenis dus als „Koningmoordenaars" te boek Staan: Barère, Papa Pache, Tallien, Isnard, Lazare Carnot, de felle Jacobijn Fóuché, hiér als huisvader geschetst, e a ».

Ia „Camille en Lucile" eindelijk geeft ons de schrijver twee fijn» nastel-portretten van. de temidden der revolutiestormen idylUsch samenlevende Camille Desmoulins, den geestigen, vlijmend-scherpen sarcast — en de zachte^" vreesachtige, maar in toegewijde bewondering hem aanvurende Lucile Duplessis.

% 1 Een boek dat b.v. door de liefhebbers van JohannaNabers werken graag zal gelezen worden.

Vroeger zagen in deze serie het licht : ANDRÉ DE RIDDER

NI NON DE LENGLOS en de Vrouwen in de XVIIe eeuw

M, W. MACLAINE PONT 1

OP DE GRENZEN DER MIDDELEEUWEN Het Leven van Jacoba van Beieren

MELATI VAN JAVA

HORTËNSÉ DÈ BEAUHARNAIS Koningin van Holland

JOH. H. BEEN

DAGEN EN DADEN VAN „ADMIRAAL DUBBELWIT"

(Witte Cornelisz. de With) Men vrage den volledigen catalogus

UITGAVEN DER HOLLANDIA-DRÜKKERIJ TE BAARN

Sluiten