Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het einddoel der sociaal-demokratie is de vestiging van een samenleving, „waarin de vrije ontwikkeling van een ieder de voorwaarde voor de vrije ontwikkeling van allen is" (Kommunisties Manifest).

De sociaal-demokratie acht de bereiking van dat einddoel noodsakehk, omdat alleenlik een zodanige samenleving de beschikking zal hebben over de vol-ontwikkelde aanleg en de vol-ontwikkelde arbeidskracht van alle mensen, en omdat alleenlik een dergelike samenleving die volledige ontwikkeling van ieders mensen aanleg en arbeidskracht kan waarborgen, in het gemeenschappelik belang van mens en maatschappij.

Zij acht de bereiking van dit einddoel mogelik, omdat blijkens de gegevens, verstrekt door de samenlevingswetenschap, de ontwikkeling der maatschappij zich in de richting van dat einddoel beweegt, en omdat de maatschappelike klasse aanwezig is, die door doelbewuste aktie en doelbewuste politiek deze ontwikkeling der samenleving kan bevorderen en naar dat einddoel leiden. Deze klasse, de arbeidersklasse, is door de ontwikkeling der maatschappij zelve voorbestemd voor dat werk en ziet zich dan ook voortdurend nieuwe kracht en grotere macht door de maatschappijontwikkeling zelve toevoeren.

De arbeid der sociaal-demokratie omvat dientengevolge:

i°. de studie der samenlevingswetenschap en de verspreiding van de door deze wetenschap bijeengebrachte kennis en verkregen resultaten,

2°. de organisatie en de scholing der arbeidersklasse voor de aktie en de politiek, die onmisbaar zijn voor de doelbewuste bevordering en leiding der maatschappelike ontwikkeling in de richting van het genoemde einddoel, en

3°. de proletariese klassestrijd en de proletariese politiek.

Sluiten