Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I

Het program der Sociaal-Demokratiese Vereniging van 1887 stelde de volgende eisen voor de grondslagen van de Staat:

1. Algemeen gelijk direkt kies- en stemrecht voor alle verkiezingen in staat en gemeente.

2. Direkte wetgeving door het volk. Beslissing over oorlog en vrede door het vöik;

3. Algemene weerplicht en afschaffing van de staande legers.

4. Afschaffing van alle wetten die de vrije uiting van meningen in pers en vergaderingen beperken.

5. Rechtspraak door het volk, verplicht en onvoorwaardelik voor elke staatsburger.

6. Algemene leerplicht met kosteloos onderwijs door de staat. Scheiding tussen kerk en staat.

7. Progressief suksessierecht, waardoor de grondslag moet gelegd worden van algemene produktieve associatie. Om dit doel spoediger te bereiken:

8. Een enkele progressieve inkomstenbelasting voor staat en gemeente ter vervanging van alle bestaande belastingen.

9. Onbeperkt recht van vereniging.

10. Een normale arbeidsdag overeenkomstig de behoeften dèr maatschappij. De staat is verplicht de rustdag zooveel mogelijk voor ieder burger te handhaven.

tl. Verbod van kinderarbeid en van alle vrouwenarbeid, dewelke schadelik voor gezondheid, opvoeding en zedelikheid is.

12. Wet op de arbeid. Strenge kontröle op alle woningen, werkplaatsen en levensmiddelen.

13. Regeling van de arbeid in gevangenissen.

14. Eigen bestuur van alle hulp- en ondersteuningskassen voor arbeiders.

Sluiten