Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen de overbrenging der bedrijfsmiddelen van partikulier in maatschappelijk bezit slechts breken door de verovering der politieke macht. Voor dit doel hebben zich over de geheele wereld de arbeiders, die tot bewustzijn van hunne taak in den klassenstrijd zijn gekomen, georganiseerd.

De S. D. A. P. in Nederland stelt zich ten doel, het Nederlandsche proletariaat te organiseeren in eene zelfstandige politieke partij telfS deelneming aan dien internationalen strijd der arbeidersklasse. Zij streeft naar eenheid van den proletarischen klassenstrijd en ondersteunt zooveel mogelijk elke ekonomische of politieke beweging der arbeiders ter verkrijging van betere levensvoorwaarden zoodanig, dat daardoor hun klasse-bewustzijn en hunne macht tegenover de bezittende klasse worden versterkt.

Sluiten