Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewezen dat het rantsoen waarop de groote meerderheid van het Nederlandsche volk in de maanden Februari, Maart en April leefde, misschien wat de hoeveelheid betreft voldoende was, maar wat de hoedanigheid aangaat zeer veel te wenschen overliet; dat dit rantsoen toch in hoofdzaak uit zeer waterrijke, voedselarme voedingsmiddelen (aardappelen en groenten) bestond en speciaal veel te weinig eiwit en vet bevatte.

Sinds ruim twee jaar is door de Algemeene Staatspartij voortdurend op de levensmiddelenvoorziening gehamerd, voortdurend er op gewezen dat er gebroken zoude moeten worden met het werken voor de export, voortdurend betoogd dat er in de allereerste plaats voor de levensmiddelenvoorziening van het binnenland zou moeten worden gezorgd. Allerlei maatregelen die nu ten langen laatste, nu het feitelijk te laat is, schoorvoetend worden genomen, bijv. de uitbreiding van den inheemschen graanbouw, zijn hetzij door het Hoofdbestuur van de A. S. P. als zoodanig of door leden van de A. S. P. individueel reeds lang aanbevolen, toen deze nog met succes toegepast- hadden kunnen worden. Dat er zoo betreurenswaardig weinig notitie van de door ons uitgeoefende opbouwende kritiek op het landbouwbeleid is genomen, moet zeker in hoofdzaak worden toegeschreven aan de wijze waarop de Tweede Kamer vastgeroest zit in haar partijstrijd en partijdogmatiek.

VI. Het standpunt van de A. S. P. tegenover partijpolitiek

Zooals reeds in het kort werd uiteengezet, is ons standpunt ten opzichte van de ontaarding der partijpolitiek de hoeksteen van onze beginselverklaring. De A. S. P. staat zuiver op de basis van artikel 78 der Grondwet:

„De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk".

Dit artikel kan niet anders worden uitgelegd dan dat ieder lid der Staten-Generaal gehouden is op te komen voor de belangen van het geheele volk; dat hij is een volksvertegenwoordiger en niet op het Binnenhof komt om er de belangen van een bepaald kiesdistrict, van een bepaalde klasse of secte, of van een bepaalde groep kiezers te bepleiten.

Artikel 78 der Grondwet en artikel 86, dat uitdrukkelijk rugge-

Sluiten