Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfstandigheid niet medebrengen. De Nederlandsche onafhankelijkheid is in Duitsche oogen geen rechtsvraag maar een machtskwestie.

Tegenover een dergelijke zienswijze, die niet alleen door enkele pangermaansche heethoofden wordt gekoesterd maar die stelselmatig het geheele Duitsche volk doordringt, moet stelling genomen worden. Door den oorlog zijn ons de oogen opengegaan en hebben wij een blik geslagen in de leidende motieven van de Duitsche regeering. Niet omdat wij pro Entente zijn, maar omdat wij het dreigende Duitsche gevaar onder de oogen zien, is de A. S. P. tegen alle pro Duitsche propaganda op Nederlandsch gebied. Iedere dergelijke actie brengt ons nader bij de annexatie-; wie in Nederland nationaal voelt moet anti-pro-Duitsch zijn. Zooals de nationaal voelende Nederlander honderd en twintig jaar geleden Nederlander blijven wilde en zich verzette tegen den binnendringenden Franschen geest; zooals de nationaal voelende Nederlander twintig jaar geleden partij koos voor Transvaal en Oranje Vrijstaat tegen het machtige Engeland, zoo moet ieder die nog hecht aan de Nederlandsche traditie, aan onze onafhankelijkheid en ons volkskarakter zich heden ten dage rekenschap geven van het dreigende Duitsche gevaar.

En wij hebben in dit opzicht tegen de huidige Regeering en volksvertegenwoordiging de zeer ernstige grief dat zij tegenover het Duitsche gevaar een struisvogeltaktiek toepassen; dat zij onder den invloed van Nederlandsche oorlogswinstmakers, van Duitsche duikbootintimidatie en afpersingspolitiek zich meer en meer laten dwingen tot een economische aansluiting, die de voorbode dreigt te zijn van politieke annexatie.

En in dit verband mag ook nog wel op de regeling der troonopvolging worden gewezen. Er is toch geen twijfel aan dat, wanneer het noodlot zoude hebben gewild dat nu tijdens den oorlog onze Koningin en haar dochter omgekomen waren bij een spoorwegramp of een auto-ongeluk, wij hier een Duitschen prins als koning zouden hebben gekregen. De sinistere krachten, die op een wijze welke aan landverraad grenst, Nederland trachten te drijven naar de Duitsche zijde, zouden dan vrij spel hebben gehad en Nederland zou dan misschien nu reeds een Duitsche bondsstaat zijn en onze onafhankelijkheid was dan voorgoed verloren.

Dat zou een ramp zijn voor Nederland; ons land is vanouds het land van de volksvrijheid; Duitschland is door de eeuwen heen het land geweest van de vorstenheerschappij.

Sluiten