Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langenpolitiek mag worden gevoerd; wanneer bijv. Mr. Marchant in de Opbouw uiteenzet dat wij een staatsbeleid behoeven, dat niet op de bevordering van groepsbelangen is gericht, dat zich niet verzwakt in een strijd over theologische of economisch-dogmatische leerstukken ; wanneer er in een antirevolutionair propagandablad, dat dezer dagen in Utrecht verspreid werd, uitdrukkelijk wordt betoogd dat de Tweede Kamer geen belangenvertegenwoordiging is, dat wie er dit van maken willen haar aard trachten te bederven, dan nemen wij van dergelijke uitlatingen met belangstelling nota, omdat zij bewijzen, dat zelfs in de kringen der beroepspolitici het besef wakker wordt van de juistheid der door ons sinds 1913 gepropageerde zienswijze.

De oude politieke groepeeringen, die hun kracht ontkenen aan tegenstellingen uit het verleden, zij hebben afgedaan; de nieuwe tijd heeft nieuwe beginselen en nieuwe krachten noodig. In een niet verre toekomst zullen alle aanhangers van die oude thesen en antithesenpolitiek, van de „laat zitten wat zit" coalitie, tot een klein reactionnair groepje bij elkander gedrongen zijn.

De A. S. P. is ontstaan en gegroeid als reactie tegen de wijze waarop door de ontaarding der partijpolitiek ons geheele nationale leven wordt vergiftigd; wanneer het zoover zal zijn gekomen dat de groote meerderheid der Nederlanders beseft hoe onze tegenwoordige partijpolitiek als een kanker knaagt aan onze welvaart, aan ons volksbestaan, aan ons volkskarakter; wanneer de groote meerderheid der Nederlanders van onze idealen is doordrongen; wanneer onze volksvertegenwoordigers zich geen partijvertegenwoordigers meer voelen, maar beseffen dat zij de algemeene belangen van het geheele volk moeten behartigen, dan zal de A. S. P. weer kunnen verdwijnen van het politieke tooneel, in het besef dat zij een goed, een nuttig werk heeft verricht.

Sluiten