Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prentice Muiford

Het Geheim des Levens, 3e Ite ^w^gende Kracht, 6e druk Ken Nieuwe Boodschap

Per deel f 166 ingenaaid; f 2.10 gebonden IgggF Van de boeken van PrENTICE MüXFORD met hun hartsterkende gedachten zijn duizenden en duizenden exemffl. verkocht

Een brochure die iedereen,lezen moet is;

Vrijzinrng-Oemocratische Arti&ir

Een woord van opbouwende Critiek

door.; t GEORQE NYPELS Oud-Lid van den Gemeenteraad§pj'iïlage

Ik zie, dat de vrijririnige x^f&jgrpnde gaat, als ,*f.;Jp^ mannén'er zich niet met m'euw^kracht, met nieuwen .1^» ««jjfw met nieuw inzicht, met nieuw stelsel toe zetten, om de V. D. parUj te maken tot een volksp«$, 0. <*« «lfbewuste volkspattn ... GlORGE Nwats.

In de serie „VAN RECHTS EN LINKS" rijn o.a. verschenen:

Dr w van Ravesteyn Jr„ De Antithese en de Arbeiders.

Marinus Kok, Rechts nöch Links- Het isolement van den Bond van Christen-Socialisten*

j. c. Ceton, De Vakbeweging en de Politieke Strijd. Een Anti-Revolutionair, Het Beginsel der Economie. W p. G. Heisdingen, De Rechtspositie en de Arbeidsvoorwaarden

van Ambtenaren en* Wetklieden m 's Rijks dienst. H. Hejheken-Daum, Het Vrouwenkiesrecht, joh. Land, Het Roode Gevaar. Evert Temme, Beginselverzaking 10 dén Schoolstrijdm j, van Leeuwen, De Vrouwenbeweging en de Strijd voor het

Vrouwenkiesrecht in Nederland-, Dr W van Ravesteytir, De Oorlog en de Intemationaie. joh. Land, In dagen van Oorlogsgevaar. J,,Het v™**™*";.»**

Internationale";,,Het Cosmopolitisine';; „De Volksweerbaarheid en „Oorlog en Vrede"). •

tv a C A. Hoffman, Het Bizonder Onderwijs en de weg tot 'zijn gelijkstelling met het Openbaar Onderwijs van wege de Overheid-

Per io ars. I 8.50 — AfzonderÜJke nis. t 0.45 UITGAVEN DER HOUANDIA-DRUKKERiJ TE BAARN

Sluiten