Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teeren, dat men goede vrienden moet blijven met de overmacht, die zich als despotisme vertoont, daar het het lot der kleine staten zou zijn alles door de genade van de overmacht te ontvangen, zoowel in het oosten als in het westen. Dan zouden mogelijk de groote staten het niet over hun hart kunnen krijgen de kleine eenig kwaad te doen. Ja, dit standpunt heeft zelfs een apostel gevonden in een kunstcriticus, die onlangs ook een boek over de buitenlandsche staatkunde van Noorwegen heeft doen verschijnen.

Daar de lijfeigenschap (hier in het noorden) als instelling reeds sedert het jaar 1200 is afgeschaft, bestaat er geen reden aandacht te schenken aan dergelijke atavistische uitingen.

De vraag is thans: wie zijn de tegenstanders van onze belangen? Van onzen eisch, dat de gedachte der vrijheid voor de geheele menschheid moet worden doorgevoerd overal waar zij weerklank vindt, voor individu en volk? En van onzen eisch van waarborgen voor het voortbestaan van ons volk, zelfs wanneer wij met anderen in strijd mochten komen?

Sluiten