Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke toestanden willen laten voortbestaan, zal de gelegenheid daartoe zich van zelf wel aanbieden. Als zij dit niet wenschen, dan is het een verzaking van den burgerplicht deze aanslagen op de vrijheid der volken en der staten te verbergen. In de Noorsche pers is te kennen gegeven, dat het het best zou zijn, over deze dingen niet veel mede te deelen. Deze meening is te verklaren, voor zoover zij voorkomt uit het verzaken van nationale gevoelens, uit Anglomanie, Russomanie of Francomanie. Het nieuwe gevoel van zelfstandigheid, dateerende van 1905, is soms eenigszins wispelturig. — In zoover die meening er aanspraak op maakt te steunen op nationale overwegingen, moet men zoeken naar mannen, die op kunnen treden als voogd over het volk, dat onmondig wenscht te worden gemaakt. Het is op uitgebreide schaal gelukt, nationaal getinte bijdragen uit tie pers te weren, ten gunste van de Anglomanie.... of Anglofobie.- In de litteratuur zal dit evenzeer worden beproefd, maar niet gelukken. De geschiedenis zal eens haar oordeel uitspreken over de houding van dezen tijd.

Sluiten